Witamy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce (dawniej Zespole Szkół Zawodowych)

22/02/2020

Godło Rzeczpospolitej Polski

Oferta edukacyjna

Absolwenci Technikum mogą podjąć pracę w dużych zakładach przy eksploatacji systemów komputerowych, a także w mniejszych firmach zajmujących się sprzedażą sprzętu i wdrażaniem oprogramowania, tworzeniem grafiki komputerowej, aplikacji internetowych itp. Mogą być także zatrudniani w innych zawodach, w których będą wykorzystywać poznane umiejętności biegłej obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego. 

Technik rachunkowości

Technik rachunkowości jest zawodem uniwersalnym i bardzo potrzebnym. Żadna firma nie może funkcjonować bez księgowości.
Praca technika rachunkowości jest pracą biurową. Polega na sporządzaniu i kontroli dokumentów księgowych firmy, ewidencjonowaniu zmian zachodzących w majątku i kapitale firmy , ustalaniu czy przedsiębiorstwo wypracowało zysk czy poniosło stratę.
Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania zadań zawodowych takich jak:

 • prowadzenia rachunkowości firmy,
 • dokonywanie rozliczeń finansowych
 • przeprowadzanie analiz w zakresie finansów i księgowości,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • nadzorowanie terminowej spłaty zobowiązań oraz ściąganie należności  
 • obsługa programów finansowo-księgowych,
 • wykonywanie podstawowych czynności biurowych

 ROZWÓJ ZAWODOWY I MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA .

Technik rachunkowości może podnosić swoje kwalifikacje poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunkach: rachunkowość i finanse, finanse i inwestycje, finanse i bankowość. Poszerzając kwalifikacje zawodowe może również zostać biegłym rewidentem – czyli przeprowadzać badania prawidłowości  informacji zawartych w bilansie oraz rachunku zysków i start różnych przedsiębiorstw.

Absolwenci są przygotowani  do pracy  w działach finansowych, księgowych oraz kadrowych wszystkich przedsiębiorstw , w instytucjach finansowych, zakładach budżetowych i bankach, a także  biurach rachunkowych

Komunikaty

 • Sekretariat szkoły czynny w ferie

  od godz 9 do 13.30

  27

  01.2020

OSTATNIE ZDJĘCIA

Zobacz wszystkie