Witamy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce (dawniej Zespole Szkół Zawodowych)

18/06/2019

Godło Rzeczpospolitej Polski

Oferta edukacyjna

Absolwenci Technikum mogą podjąć pracę w dużych zakładach przy eksploatacji systemów komputerowych, a także w mniejszych firmach zajmujących się sprzedażą sprzętu i wdrażaniem oprogramowania, tworzeniem grafiki komputerowej, aplikacji internetowych itp. Mogą być także zatrudniani w innych zawodach, w których będą wykorzystywać poznane umiejętności biegłej obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego. 

Szkolny Klub Przedsiębiorczości

Programy / Projekty realizowane / Polecane strony 


 

Podstawowym zadaniem Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości jest realizacja działań, których celem jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów.

 

Swoje zadania SKP realizuje przez: 

• podejmowanie działań proponowanych przez Narodowy Bank Polski 

• udział w zadaniach i projektach organizowanych przez Narodowy Bank Polski 

• inicjowanie własnych działań edukacyjnych dotyczących edukacji ekonomicznej 

• realizację działań kształtujących i promujących postawy przedsiębiorcze uczniów 

 

Celem działań podejmowanych przez SKP jest: 

• kształtowanie przedsiębiorczych postaw wśród uczniów 

• umożliwienie uczniom udziału w ogólnopolskich projektach edukacyjnych z zakresu ekonomii, finansów i przedsiębiorczości 

• pogłębianie wiedzy ekonomicznej uczniów 

 

SKP uczestniczy w projektach i konkursach edukacyjnych proponowanych przez Narodowy Bank Polski oraz Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, będących organizatorem Klubu IMPULS. Wszystkie projekty i konkursy edukacyjne są ogłaszane na stronie internetowej NBPortal.pl w zakładce IMPULS dostępnej wyłącznie dla członków Klubu IMPULS.

 

Narodowy Bank Polski pisemnie potwierdził zarejestrowanie Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości w naszej szkole w 2006 roku. ZSZ w Wieliczce został ujęty w wykazie szkół, które prowadzą Szkolne Kluby Przedsiębiorczości, jest on zamieszczony na stronie internetowej www.nbportal.pl

 

Na terenie szkoły ściśle współpracujemy z:

• Szkolnym doradcą zawodowym

• Szkolnym Ośrodkiem Karier 

• Szkolnym Kołem Młodego Ekonomisty

• Szkolny Klubem "Internetowe poznawanie świata"

• Koło Młodych Miłośników Starej Wieliczki

• Kołem miłośników rachunkowości


 

                    www.nbportal.pl                                          www.gazeta.pl/zkdk

                                                       

 

 

 

              www.junior.org.pl/joomla                                         www.gpw.pl                

 

Komunikaty

 • Sekretariat szkoły jest czynny

  codziennie w godz 8- 15, czwartki w godz 8 - 16.30

  1

  06.2019

 • Zebranie z rodzicami

  (oceny przewidywane) w dn. 10 czerwca (poniedziałek) godz 17.00

  10

  06.2019

 • Rekrutacja - kandydaci

  W związku ze zmianą terminu zakończenia roku szkolnego (na 19 czerwca 2019) już w tym dniu można złozyć w komisji rekrutacyjnej świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum (lub potwierdzoną

  19

  06.2019

OSTATNIE ZDJĘCIA

Zobacz wszystkie