Witamy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce (dawniej Zespole Szkół Zawodowych)

21/04/2018

Godło Rzeczpospolitej Polski

Oferta edukacyjna

Absolwenci Technikum mogą podjąć pracę w dużych zakładach przy eksploatacji systemów komputerowych, a także w mniejszych firmach zajmujących się sprzedażą sprzętu i wdrażaniem oprogramowania, tworzeniem grafiki komputerowej, aplikacji internetowych itp. Mogą być także zatrudniani w innych zawodach, w których będą wykorzystywać poznane umiejętności biegłej obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego. 

Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne

Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne (SKKT)
SKKT powstało w naszej szkole w 2003 roku. Zostało założone z inicjatywy Pana mgr J. Słowiaka oraz Pani mgr J. Śmiałek. Cele i działania Koła koncentrują się wokół następujących zagadnień:

• umożliwienie młodzieży bezpośredniego kontaktu z przyrodą

• kształtowanie wrażliwości na sprawy ochrony środowiska naturalnego

• zaspokojenie potrzeb poznawczych, głównie dotyczących naszego regionu

• kontakty z ciekawymi ludźmi i warsztatami ich pracy twórczej

• kształtowania zasad harmonijnego współżycia w zespole

• upowszechnianie różnorodnych form aktywnego wypoczynku

• zwiększanie stopnia identyfikacji z lokalną społecznością

W ramach działalności Koła organizowane są wycieczki krajoznawczo-turystyczne (między innymi do Lwowa, Zakopanego, Lanckorony, Szczawnicy, Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, Ojcowskiego Parku Narodowego, w Beskidy, do Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach i do wielu innych miejsc), spotkania z podróżnikami (między innymi z Panem Jaśkiem Melą) oraz konkursy na szczeblu szkolnym i regionalnym.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ  SKKT ORAZ KMW ZA ROK SZKOLNY 2013/14


Opiekunowie : mgr J. Śmiałek , mgr Anna Ziętara - Fluda

Komunikaty

 • Zebrania z Rodzicami

  uczniów wszystkich klas 17 kwietnia 2018r. (wtorek) – godz.17.30

  17

  04.2018

 • DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY! :)

  25

  04.2018

OSTATNIE ZDJĘCIA

Zobacz wszystkie