Witamy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce (dawniej Zespole Szkół Zawodowych)

19/09/2021

Godło Rzeczpospolitej Polski

Oferta edukacyjna

Absolwenci Technikum mogą podjąć pracę w dużych zakładach przy eksploatacji systemów komputerowych, a także w mniejszych firmach zajmujących się sprzedażą sprzętu i wdrażaniem oprogramowania, tworzeniem grafiki komputerowej, aplikacji internetowych itp. Mogą być także zatrudniani w innych zawodach, w których będą wykorzystywać poznane umiejętności biegłej obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego. 

Rekrutacja

 Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIEŻĄCY KOMUNIKAT: 

Rekrutacja III etap - potwierdzenie woli nauki, odebranie skierowań na badania lekarza medycyny pracy

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszej szkole poprzez dostarczenie:
- oryginału świadectwa,
- oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
- formularza danych osobowych (pdf / docx),
- 2 zdjęć,
- karty zdrowia (od pielęgniarki szkolnej),
- odbiór skierowania do lekarza medycyny pracy (UWAGA: do 26 lipca) w dniach 22 lipca (czwartek) – 30 lipca 2021 (piątek): w godz. 8 - 15

Informacja o wolnych miejscach: w Komisji Rekrutacyjnej: Sala A108 (biblioteka) – parter

Ostateczna lista przyjętych (z podziałem na klasy) – środa 2 sierpnia 2021 godz. 8.00


Telefon do Komisji Rekrutacyjnej: 530 225 859 (w godz 8 - 15)

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regulamin rekrutacji  - szkoły ponadpodstawowe.

Kierunki - szkoły ponadpodstawowe

 

DRUKI:

1) Wniosek (podanie) - dla szkół ponadpodstawowych (technikum 5-letnie lub szkoła branżowa I stopnia) - pdf /docx

2) Formularz Danych Osobowych - pdf / docx

 

Film promocyjny o szkole

Obejrzyj film o kierunkach kształcenia

Promocja szkoły - inne materiały

 

Kierunki:

TECHNIKUM

Technik Ekonomista

Technik Rachunkowości

Technik Hotelarstwa

Technik Informatyk

Technik Organizacji Turystyki

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Szkoła Branżowa I Stopnia
Szkoła Branżowa I Stopnia
 (opis)

Zawód Sprzedawca

Zawód Kucharz


PODSTAWY PRAWNE:
 

Strona Ministerstwa Edukacji i Nauki - KOMUNIKAT

Strona Kuratorium Oświaty (rekrutacja)https://kuratorium.krakow.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/

Zarządzenie kuratora - Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/22 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach:

Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych konkursach.

Wykaz zawodów wiedzy i artystycznych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

Wykaz dyscyplin sportowych, objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży szkolnej, w których organizowane są zawody sportowe przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, światowe i europejskie federacje sportowe oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w zawodach sportowych..

Komunikaty

  • Zebranie z Rodzicami

    w dniu 8.09.2021 (środa). Proszę zapoznać się ze szczegółowym harmonogramem.

    8

    09.2021

OSTATNIE ZDJĘCIA

Zobacz wszystkie