Witamy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce (dawniej Zespole Szkół Zawodowych)

24/01/2020

Godło Rzeczpospolitej Polski

Oferta edukacyjna

Absolwenci Technikum mogą podjąć pracę w dużych zakładach przy eksploatacji systemów komputerowych, a także w mniejszych firmach zajmujących się sprzedażą sprzętu i wdrażaniem oprogramowania, tworzeniem grafiki komputerowej, aplikacji internetowych itp. Mogą być także zatrudniani w innych zawodach, w których będą wykorzystywać poznane umiejętności biegłej obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego. 

Rekrutacja

 Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Regulamin rekrutacji - szkoły ponadpostawowe

Regulamin rekrutacji - szkoły ponadgimnazjalne

UWAGA: W związku ze zmianą terminu zakończenia roku szkolnego (na 19 czerwca 2019) już w tym dniu można złozyć w komisji rekrutacyjnej świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum (lub potwierdzoną kopię). 

Zarządzenie kuratora - Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach - otwórz link

Kierunki (szkoły ponadgimnazjane i ponadpodstawowe)

DRUKI:

1a) Wniosek (podanie) - dla szkółponadgimazjalnych (technikum 4-letnie lub 3-letnia szkoła branżowa I stopnia)  pdf / docx

1b) Wniosek (podanie) - dla szkółponadpodstawowych (technikum 5-letnie lub szkoła branżowa I stopnia) - pdf /docx

2) Formularz Danych Osobowych (rekrutacja po gimnazjum i po szkole podstawowej) - pdf / docx

 

Film promocyjny o szkole

Obejrzyj film o kierunkach kształcenia

Promocja szkoły - inne materiały

 

Kierunki:

TECHNIKUM

Technik Ekonomista

Technik Rachunkowości

Technik Hotelarstwa

Technik Informatyk

Technik Obsługi Turystycznej

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Szkoła Branżowa I Stopnia
Szkoła Branżowa I Stopnia
 (opis)

Zawód Sprzedawca

Zawód Kucharz

Strona Kuratorium Oświaty (rekrutacja)https://kuratorium.krakow.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/

 

Komunikaty

  • Zebranie z rodzicami w dn. 08.01.2020 (środa)

    klasy 2,3,4 - godz 17; klasy 1 - godz 18.45; dyżury nauczycieli godz 17.45 - 18.45

    8

    01.2020

OSTATNIE ZDJĘCIA

Zobacz wszystkie