Witamy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce (dawniej Zespole Szkół Zawodowych)

24/01/2021

Godło Rzeczpospolitej Polski

Oferta edukacyjna

Absolwenci Technikum mogą podjąć pracę w dużych zakładach przy eksploatacji systemów komputerowych, a także w mniejszych firmach zajmujących się sprzedażą sprzętu i wdrażaniem oprogramowania, tworzeniem grafiki komputerowej, aplikacji internetowych itp. Mogą być także zatrudniani w innych zawodach, w których będą wykorzystywać poznane umiejętności biegłej obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego. 

Rekrutacja

 Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 

 

AKTUALIZACJA 12.08.2020

Lista kandydatów do przyjęcia: 

 

http://www.pckziu-wieliczka.pl/page/listy--kandydatow-przyjetych-na-rok-szkolny-20202021

 

Od 12 (środa) do 18 sierpnia 2020 (wtorek) w godzinach pracy komisji rekrutacyjnej, czyli od godz.  8 do 15, należy potwierdzić wolę nauki w naszej szkole, donieść  oryginały: świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 2 zdjęcia oraz odebrać skierowanie na badania lekarza medycyny pracy. Należy także uzupełnić w systemie lub wydrukować i  donieść do komisji formularz danych osobowych.

 

 

UWAGA:

 

Do dnia 4 sierpnia (wtorek) należy dostarczyć zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty poprzez wysłanie załącznika w systemie elektronicznej rekrutacji (tylko dla osób zarejestrowanych) lub wrzucenie ksera zaświadczenia do urny rekrutacyjnej znajdującej się przy wejściu do budynku Kampusu.

 

 

Zapraszamy na aktualną stronę: https://rekrutacja.pckziu-wieliczka.pl/

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły (elektronicznie i poprzez wrzut do urny rekrutacyjnej)

od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły (elektronicznie lub poprzez wrzut do urny rekrutacyjnej)

do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (elektronicznie lub poprzez wrzut do urny rekrutacyjnej).

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

Od 12 do 18 sierpnia br.  należy potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Należy także odebrać skierowanie i w możliwie najszybszym terminie dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

 *************************************************************************

SKŁADANIE WNIOSKÓW 

Istnieją dwie metody wypełniania wniosków rekrutacyjnych. Wrzucenie uzupełnionego wniosku do tzw. urny rekrutacyjnej znajdującej  się zaraz przy wejściu do budynku Szkoły (główne wejście budynku Kampusu)  lub elektroniczna rekrutacja.

Instrukcja elektronicznej rekrutacji

Aby wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły należy postępować zgodnie z poniższymi procedurami:

1. Wejść na stronę elektronicznej obsługi rekrutacji: https://rekrutacja.pckziu-wieliczka.pl/

2. Zarejestrować się (menu górne: Rejestracja). Uwaga:  Po poprawnym zarejestrowaniu się należy aktywować swoje konto poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, który przyjdzie na adres e-mail podany podczas rejestracji.

3. Wypełnić wniosek (menu górne: Formularz rekrutacyjny). Uwaga: należy wcześniej się zalogować.

Należy podać swoje dane osobowe oraz Pesel (tylko cudzoziemcy wypełniają numer paszportu).

Elektroniczna rekrutacja umożliwi późniejsze dołączanie elektronicznego Formularza Danych Osobowych oraz przesłanie potrzebnych załączników (jako skany).  Dzięki elektronicznej rekrutacji będziemy mogli za pomocą komunikatów wysyłanych m.in. drogą mailową komunikować się z Kandydatami.

*************************************************************************

 

Regulamin rekrutacji  (UWAGA - obowiązują nowe terminy)- szkoły ponadpodstawowe.

Kierunki - szkoły ponadpodstawowe

 

DRUKI:

1) Wniosek (podanie) - dla szkół ponadpodstawowych (technikum 5-letnie lub szkoła branżowa I stopnia) - pdf /docx

2) Formularz Danych Osobowych - pdf / docx

 

Film promocyjny o szkole

Obejrzyj film o kierunkach kształcenia

Promocja szkoły - inne materiały

 

Kierunki:

TECHNIKUM

Technik Ekonomista

Technik Rachunkowości

Technik Hotelarstwa

Technik Informatyk

Technik Organizacji Turystyki

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Szkoła Branżowa I Stopnia
Szkoła Branżowa I Stopnia
 (opis)

Zawód Sprzedawca

Zawód Kucharz

Strona Kuratorium Oświaty (rekrutacja)https://kuratorium.krakow.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/

 

 

 

 

Zarządzenie kuratora - Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach - otwórz link

 

Komunikaty

  • Nowy plan lekcji

    dostępny na stronie

    18

    01.2021

OSTATNIE ZDJĘCIA

Zobacz wszystkie