Witamy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce (dawniej Zespole Szkół Zawodowych)

19/09/2021

Godło Rzeczpospolitej Polski

Oferta edukacyjna

Absolwenci Technikum mogą podjąć pracę w dużych zakładach przy eksploatacji systemów komputerowych, a także w mniejszych firmach zajmujących się sprzedażą sprzętu i wdrażaniem oprogramowania, tworzeniem grafiki komputerowej, aplikacji internetowych itp. Mogą być także zatrudniani w innych zawodach, w których będą wykorzystywać poznane umiejętności biegłej obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego. 

Organizacja roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

I. TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO

1. Rok szkolny trwa od 01 września 2020r do 31 sierpnia 2021r

2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są:

- od 01.09.2020r do 25.06.2021r

- od 01.09.2019r do 30.04.2021r w klasach programowo najwyższych szkół średnich (maturalnych) tj. 4BT, 4E, 4F, 4T, 4G, 4K


3. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23.12.2020r (środa) do 01.01.2021r (piątek)


4. Ferie zimowe trwają od 15.02.2021r do 26.02.2021r


5. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 01.04.2021r (czwartek) do 6.04.2021r (wtorek)


6. ferie letnie trwają od 28.06.2021r do 31.08.2021r


7. dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą:

a)     dla Technikum 10 dni:

 1. 04 stycznia 2021r (czwartek) - dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy
 2. 05 stycznia 2021r (piątek) - dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy
 3. 12 stycznia 2021r (piątek) – egzamin zawodowy - część pisemna
 4. 29 kwietnia 2021r (czwartek) - dzień otwarty szkoły
 5. 04 maja 2021r (wtorek) – matura pisemna z języka polskiego
 6. 05 maja 2021r (środa) – matura pisemna z języka angielskiego
 7. 06 maja 2021r (czwartek) – matura pisemna z matematyki
 8. 13 maja 2021r (czwartek) - matura pisemna z geografii
 9. 04 czerwca 2021r (piątek) - dzień rozdzielający dni ustawowo wolne 
 10. 22 czerwca 2021r (wtorek) – egzamin zawodowy - część pisemna

 

b)    dla Branżowej Szkoły I Stopnia 6 dni:

 1. 04 stycznia 2021r (czwartek) - dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy
 2. 05 stycznia 2021r (piątek) - dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy
 3. 04 maja 2021r (wtorek) – matura pisemna z języka polskiego
 4. 05 maja 2021r (środa) – matura pisemna z języka angielskiego
 5. 06 maja 2021r (czwartek) – matura pisemna z matematyki
 6. 04 czerwca 2021r (piątek) - dzień rozdzielający dni ustawowo wolne 

8. dodatkowym dniem wolnym od zajęć może być po odpracowaniu: brak


II. EGZAMINY

1.Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

- etap pisemny – 12 stycznia 2021r oraz 22 czerwca 2021r 

- etap praktyczny – styczeń - luty

                                     czerwiec - lipiec

2. Egzamin maturalny: od 04 maja do 22 maja 2021r 


III. PRAKTYKI ZAWODOWE

 • od 05 października 2020r do 30 października 2020r klasy:  2RG, 3G, 3A (4 tygodnie)
 • od 02 listopada 2020r do 27 listopada 2020r klasy: 2EG, 3K, 3T - (4 tygodnie)
 • od 01 lutego 2021r do 26 marca 2021r klasa: 3E - (6 tygodni)
 • od 01 marca 2021r do 26 marca 2021r klasy: 2KG, 2AG - (4 tygodnie)
 • od 12 kwietnia 2021r do 21 maja 2021r klasa: 3F - (6 tygodni)
 • od 26 kwietnia 2021r do 21 maja 2021r klasy: 2TG, 2GG - (4 tygodnie)


IV. WYKAZ ODDZIAŁÓW

 • technik ekonomista (8 oddziałów)

1E, 2EP, 2EG, 3E, 3F, 4E, 4F

 • technik rachunkowości (3 oddziały)

1R, 2RP, 2RG

 • technik hotelarstwa (4 oddziały)

1A, 2AP, 2AG, 3A

 • technik informatyk (5 oddziałów)

1K, 2KP, 2KG, 3K, 4K

 • technik obsługi turystycznej (2 oddziałów)

3T, 4T

 • technik organizacji turystyki (3 oddziały)

1T, 2TP, 2TG

 • technik żywienia i usług gastronomicznych (5 oddziałów)

1G, 2GP, 2GG, 3G, 4G

 • oddziały łączone (wielozawodowe – 1 oddział)

technik obsługi turystycznej + technik hotelarstwa

4BT

 • Branżowa Szkoła I Stopnia dla młodocianych pracowników (8 oddziałów) - wielozawodowe

1s, 1w, 2sP, 2sG, 2wP, 2wG, 3s, 3w

Łączna liczba oddziałów w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce – 38

 V. PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI

 

 • Technik ekonomista


Nazwa oddziału          Wychowawca

1E                            Stawiarz Katarzyna

2EP                          Zielińska Małgorzata

2EG                          Kopacz Anna

3E                            Ewa Kostecka

3F                            Dariusz Tańcula

4E                            Izabela Michniak

4F                            Marta Zych

 

 • Technik rachunkowości

Nazwa oddziału          Wychowawca

1R                            Mazgaj Lucyna

2RP                          Jakubiak Agata

2RG                         Zadęcka Anna

 

 • Technik hotelarstwa

Nazwa oddziału          Wychowawca

1A                            Suder Agnieszka

2AP                           Lis Edyta

2AG                          Kowalski Mariusz

3A                            Sara Kowalczyk

 

 • Technik informatyk

Nazwa oddziału          Wychowawca

1K                            Szymon Fluda

2KP                          Grzesiński Mariusz

2KG                          Janus Agnieszka

3K                            Elżbieta Ziarko

4K                           Leszek Gawlik

 

 • Technik obsługi turystycznej

Nazwa oddziału          Wychowawca

3T                            Beata Janczura-Karcz

4T                            Jarosław Słowiak

 

 • Technik organizacji turystyki

Nazwa oddziału          Wychowawca

1T                            Pietrzak Agnieszka

2TP                          Sobula Marzena

2TG                          Bruzda Elżbieta

 

 • Technik żywienia i usług gastronomicznych

Nazwa oddziału          Wychowawca

1G                            Jarosław Juras

2GP                          Teresa Krzeszowska-Rosiek

2GG                          Monika Nosal

3G                            Jolanta Powroźnik

4G                            Monika Czekirda

 

 • Klasy technikum wielozawodowe

Nazwa oddziału          Zawody                                   Wychowawca

4BT                       Technik hotelarstwa                     Grzegorz Prajsnar

                            Technik obsługi turystycznej

 

 • Branżowa Szkoła I Stopnia

Nazwa oddziału          Wychowawca

1s                             Anna Opałka

2sP                           Duda-Piecuch Monika

2sG                          Ziółkowska Katarzyna

3s                            Magdalena Stępska

1w                           Piotr Klimczyk

2wP                         Burmer Michał

2wG                         Wątroba Mitosław

3w                           Krzysztof Grochal

 

 

 • Przewodniczący Zespołów Przedmiotowych

Nazwa zespołu                                                 Przewodniczący

Przedmiotów humanistycznych                    Beata Janczura-Karcz

Przedmiotów matematyczno-fizycznych     Anna Flanek

Przedmiotów ekonomicznych                       Agata Jakubiak

Wychowania fizycznego i EDB                       Piotr Klimczyk

Przedmiotów informatycznych                     Leszek Gawlik

Języków obcych                                                Iwona Windak

Geograficzno-przyrodniczych                       Grzegorz Prajsnar

Hotelarsko - turystycznych                            Anna Szczucińska

Gastronomicznych                                          Monika Czekirda

Wychowawców klas                                        Lucyna Mazgaj

 

 • Pozostałe Funckje

Funkcja                                                                                            Odpowiedzialny

Lider WDN                                                                                       Barbara Skowronek

Bibliotekarz                                                                                     Małgorzata Chamielec

                                                                                                          Anna Opałka

Redaktor podziału godzin                                                             Ewa Kostecka

Przew. komisji inwentaryzacyjnej                                                Ewa Kostecka

Przew. komisji kasacyjnej                                                             Barbara Skowronek

Przew. komisji stypendialnej                                                       Izabela Michniak

Z-ca przewodniczącego komisji stypendialnej                           Mariusz Grzesiński

Koordynator projektów unijnych                                                 Izabela Michniak

Opiekun Samorządu Szkolnego                                                  Izabela Michniak

Opiekun szkolnego koła PCK                                                       Elżbieta Bruzda

Szkolny Klub Przedsiębiorczości                                                 Małgorzata Zielińska

Doradca zawodowy                                                                      Marta Zych

Przew. zespołu do spraw promocji                                             Marta Zych

Opieka nad stroną internetową szkoły                                      Michał Burmer

Administrator dziennika elektronicznego                                  Jarosław Słowiak

                                                                                                         Mariusz Grzesiński

Koordynator do spraw wymiany                                                 Anna Ziętara-Fluda

międzynarodowej dla młodzieży                                                 Anna Kopacz

                                                                                                            Olga Dudek

                                                                                                           Beata Chla         

Koordynator do spraw bezpieczeństwa                                    Mariusz Grzesiński

Opiekun Szkolnego Koła Krajoznawczo - Turystycznego        Jolanta Śmiałek

Opiekun Szkolnego Koła Historyczno - Krajoznawczego        Dariusz Tańcula

Szkolne Koło Caritas                                                                     Agata Jakubiak                           

Komunikaty

 • Zebranie z Rodzicami

  w dniu 8.09.2021 (środa). Proszę zapoznać się ze szczegółowym harmonogramem.

  8

  09.2021

OSTATNIE ZDJĘCIA

Zobacz wszystkie