Witamy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce (dawniej Zespole Szkół Zawodowych)

16/08/2018

Godło Rzeczpospolitej Polski

Oferta edukacyjna

Absolwenci Technikum mogą podjąć pracę w dużych zakładach przy eksploatacji systemów komputerowych, a także w mniejszych firmach zajmujących się sprzedażą sprzętu i wdrażaniem oprogramowania, tworzeniem grafiki komputerowej, aplikacji internetowych itp. Mogą być także zatrudniani w innych zawodach, w których będą wykorzystywać poznane umiejętności biegłej obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego. 

Organizacja roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 

 

I. TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO

1. rok szkolny trwa od 01 września 2017r do 31 sierpnia 2018r

2. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są:

- od 04.09.2017r do 22.06.2018r

- od 04.09.2017r do 27.04.2018r w klasach programowo najwyższych szkół średnich (maturalnych) tj. 4A, 4E, 4F, 4T, 4G, 4K


3. zimowa przerwa świąteczna trwa od 23.12.2017r (sobota) do 30.12.2017r (poniedziałek)


4. ferie zimowe trwają od 10.02.2018r  do 25.02,2018r


5. wiosenna przerwa świąteczna trwa od 29.03.2018r (czwartek) do 03.04.2018r (wtorek)


6. ferie letnie trwają od 23.06.2018r do 02.09.2018r


7. dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą:

a)     dla Technikum 7 dni:

 1. 30 kwietnia 2018r (poniedziałek) - dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy
 2. 02 maja 2018r (środa) - dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy
 3. 04 maja 2018r (piątek) – matura pisemna z języka polskiego
 4. 07 maja 2018r (poniedziałek) – matura pisemna z matematyki
 5. 08 maja 2018r (wtorek) – matura pisemna z języka angielskiego
 6. 01 czerwca 2018r (piątek) – dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy
 7. 19 czerwca 2018r (wtorek) - egzamin zawodowy - część pisemna

 

b)    dla Branżowej Szkoły I Stopnia 6 dni:

 1. 30 kwietnia 2018r (poniedziałek) - dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy
 2. 02 maja 2018r (środa) - dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy
 3. 04 maja 2018r (piątek) – matura pisemna z języka polskiego
 4. 07 maja 2018r (poniedziałek) – matura pisemna z matematyki
 5. 08 maja 2018r (wtorek) – matura pisemna z języka angielskiego
 6. 01 czerwca 2018r (piątek) – dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy


8. dodatkowym dniem wolnym od zajęć może być po odpracowaniu: nie ma.


II. EGZAMINY

1.Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

- etap pisemny – 11 stycznia 2018r oraz 19 czerwca 2018r

- etap praktyczny – styczeń - luty

                                     czerwiec - lipiec

2. Egzamin maturalny: od 04 maja do 25 maja 2018r 


III. PRAKTYKI ZAWODOWE

 • od 23 kwietnia 2018r do 01 czerwca 2018r klasy:  3E, 3F - (6 tygodni)
 • od 07 maja 2018r do 01 czerwca 2018r klasy: 2BT, 2T, 3BT, 3T, 3G, 3K -  (4 tygodnie)


IV. WYKAZ ODDZIAŁÓW

 • technik ekonomista (8 oddziałów)

1E, 1F, 2E, 2F, 3E, 3F, 4E, 4F

 • technik hotelarstwa (1 oddział)

4A

 • technik informatyk (4 oddziały)

1K, 2K, 3K, 4K

 • technik obsługi turystycznej (4 oddziały)

1T, 2T, 3T, 4T

 • technik żywienia i usług gastronomicznych (4 oddziały)

1G, 2G, 3G, 4G

 • oddziały łączone (wielozawodowe – 3 oddziały)

a) technik obsługi turystycznej + technik hotelarstwa (3 oddziały)

1BT, 2BT, 4BT

 • Branżowa Szkoła I Stopnia dla młodocianych pracowników (6 oddziałów) – wielozawodowe

1s, 1w, 2s, 2w, 3s, 3w

 

Łączna liczba oddziałów w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce – 30

 

Komunikaty

 • SEKRETARIAT

  w okresie wakacji przyjmuje interesantów w godz 9-13

  2

  07.2018

 • Klasa 1T - dodatkowe

  zajęcia przed egzaminem poprawkowym z matematyki u p. E. Ziarko - 20 sierpnia godz 9.30. Kolejne terminy podane na pierwszym spotkaniu.

  20

  08.2018

OSTATNIE ZDJĘCIA

Zobacz wszystkie