Witamy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce (dawniej Zespole Szkół Zawodowych)

12/08/2020

Godło Rzeczpospolitej Polski

Oferta edukacyjna

Absolwenci Technikum mogą podjąć pracę w dużych zakładach przy eksploatacji systemów komputerowych, a także w mniejszych firmach zajmujących się sprzedażą sprzętu i wdrażaniem oprogramowania, tworzeniem grafiki komputerowej, aplikacji internetowych itp. Mogą być także zatrudniani w innych zawodach, w których będą wykorzystywać poznane umiejętności biegłej obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego. 

Organizacja roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

I. TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO

1. rok szkolny trwa od 01 września 2019r do 31 sierpnia 20.20r

2. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są:

- od 02.09.2019r do 26.06.2020r

- od 02.09.2019r do 24.04.2020r w klasach programowo najwyższych szkół średnich (maturalnych) tj. 4BT, 4E, 4F, 4T, 4G, 4K


3. zimowa przerwa świąteczna trwa od 21.12.2019r (sobota) do 01.01.2020r (środa)  (5.01.2020 - niedziela, uwzględniając dni wolne)


4. ferie zimowe trwają od 25.01.2020r  do 09.02.2020r


5. wiosenna przerwa świąteczna trwa od 09.04.2020r (czwartek) do 14.04.2020r (wtorek)


6. ferie letnie trwają od 27.06.2020r do 31.08.2020r


7. dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą:

a)     dla Technikum 10 dni:

 1. 02 stycznia 2020r (czwartek) - dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy
 2. 03 stycznia 2020r (piątek) - dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy
 3. 10 stycznia 2020r (piątek) – egzamin zawodowy - część pisemna
 4. 23 kwietnia 2020r (czwartek) - dzień otwarty szkoły
 5. 04 maja 2020r (poniedziałek) – matura pisemna z języka polskiego
 6. 05 maja 2020r (wtorek) – matura pisemna z języka angielskiego
 7. 06 maja 2020r (środa) – matura pisemna z matematyki
 8. 13 maja 2020r (środa) - matura pisemna z geografii
 9. 12 czerwca 2020 (piątek) - dzień rozdzielający dni ustawowo wolne 
 10. 23 czerwca 2020r (wtorek) – egzamin zawodowy - część pisemna

 

b)    dla Branżowej Szkoły I Stopnia 6 dni:

 1. 02 stycznia 2020r (czwartek) - dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy
 2. 03 stycznia 2020r (piątek) - dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy
 3. 04 maja 2020r (poniedziałek) – matura pisemna z języka polskiego
 4. 05 maja 2020r (wtorek) – matura pisemna z języka angielskiego
 5. 06 maja 2020r (środa) – matura pisemna z matematyki
 6. 12 czerwca 2020 (piątek) - dzień rozdzielający dni ustawowo wolne 

8. dodatkowym dniem wolnym od zajęć może być po odpracowaniu: nie ma.


II. EGZAMINY

1.Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

- etap pisemny – 10 stycznia 2020r (klasy: 3E, 3F, 4BT, 4E, 4F, 4G, 4K, 4T) oraz 23 czerwca 2020r (klasy 3BT, 3G, 3K, 3T, 3s, 3w)

- etap praktyczny – styczeń - luty

                                     czerwiec - lipiec

2. Egzamin maturalny: od 04 maja do 23 maja 2020r 


III. PRAKTYKI ZAWODOWE

 • od 22 kwietnia 2020r do 29 maja 2020r klasy:  3E, 3F - (6 tygodni)
 • od 04 maja 2020r do 29 maja 2020r klasy: 2A, 2T, 2K, 3BT, 3T, 3G, 3K -  (4 tygodnie)


IV. WYKAZ ODDZIAŁÓW

 • technik ekonomista (8 oddziałów)

1EP, 1EG, 2E, 2F, 3E, 3F, 4E, 4F

 • technik rachunkowości (2 oddziały)

1RP, 1RG

 • technik hotelarstwa (3 oddziały)

1AP, 1AG, 2A

 • technik informatyk (5 oddziałów)

1KP, 1KG, 2K, 3K, 4K

 • technik obsługi turystycznej (5 oddziałów)

1TP, 1TG, 2T, 3T, 4T

 • technik żywienia i usług gastronomicznych (5 oddziałów)

1GP, 1GG, 2G, 3G, 4G

 • oddziały łączone (wielozawodowe – 5 oddziałów)

a) technik obsługi turystycznej + technik hotelarstwa (2 oddziały)

 3BT, 4BT

 • Branżowa Szkoła I Stopnia dla młodocianych pracowników (8 oddziałów) – wielozawodowe

1sP, 1wP, 1sG, 1sG, 2s, 2w, 3s, 3w

 

Łączna liczba oddziałów w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce – 38

 

Komunikaty

 • REKRUTACJA składanie zaświadczeń

  Do dnia 4 sierpnia (wtorek) - system elektroniczny lub urna rekrutacyjna. Szczegóły w dziale Rekrutacja.

  4

  08.2020

 • SEKRETARIAT CZYNNY

  od godz 9 do 13

  31

  08.2020

OSTATNIE ZDJĘCIA

Zobacz wszystkie