Witamy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce (dawniej Zespole Szkół Zawodowych)

19/09/2021

Godło Rzeczpospolitej Polski

Oferta edukacyjna

Absolwenci Technikum mogą podjąć pracę w dużych zakładach przy eksploatacji systemów komputerowych, a także w mniejszych firmach zajmujących się sprzedażą sprzętu i wdrażaniem oprogramowania, tworzeniem grafiki komputerowej, aplikacji internetowych itp. Mogą być także zatrudniani w innych zawodach, w których będą wykorzystywać poznane umiejętności biegłej obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego. 

Kierunki (klasy ponadpodstawowe)

Technikum Ekonomiczne (5 letnie) - kliknij, aby dowiedzieć się więcej 

- zdobywasz tytuł technika ekonomisty - praktyka i praca w wielu instytucjach np. banki, urzędy skarbowe, firmy, administracja państwowa i samorządowa itp.

- przygotowuje Cię do rozpoczęcia studiów na wszystkich uczelniach (głównie Akademia Ekonomiczna),

- zdobywasz wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, marketingu, zarządzania, rachunkowości, bankowości itp. więcej

- przedmioty ogólnokształcące kształcone w zakresie rozszerzonym: język angielski, matematyka

 Technikum Rachunkiwości (5 letnie) - kliknij, aby dowiedzieć się więcej 

- zdobywasz tytuł technika rachunkowości , praktyka i praca w biurach rachunkowych, działach księgowych i finansowych przedsiębiorstw, bankach , urzędach skarbowych, samorządach terytorialnych lub własna działalność gospodarcza  - biuro rachunkowe

- możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych głównie uczelniach ekonomicznych

- uzyskujesz  wiedzę z zakresu prowadzenia rachunkowości w firmie ,prowadzenia rozliczeń finansowych, wykonywania analiz finansowych, obsługi programów finansowo-księgowych, sporządzania biznesplanów  

- przedmioty ogólnokształcące kształcone w zakresie rozszerzonym: język angielski, matematyka

Technikum Hotelarstwa (5 letnie) - kliknij, aby dowiedzieć się więcej 

- zdobywasz tytuł technika hotelarstwa - praktyka i praca w recepcjach hoteli, biurach turystycznych itp.,

- przygotowuje Cię do rozpoczęcia studiów na wszystkich uczelniach (głównie AWF - turystyka), 

- zdobywasz wiedzę z zakresu hotelarstwa, turystyki, gastronomii, ekonomii, marketingu, zarządzania, itp. więcej 

- przedmioty ogólnokształcące kształcone w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia

Technikum Organizacji Turystyki (5 letnie) - kliknij, aby dowiedzieć się więcej 

- zdobywasz tytuł technika obsługi turystycznej

- jesteś przygotowany do prowadzenia biura podróży

- posiadasz umiejętność organizacji imprez turystycznych oraz przygotowania programu i kalkulacji kosztów

- znasz zasady współpracy z przewodnikami, pilotami oraz firmami ubezpieczeniowymi hotelarstwa, turystyki, gastronomii, ekonomii, marketingu, zarządzania, itp. więcej 

- przedmioty ogólnokształcące kształcone w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia

Technikum Informatyczne (5 letnie) - kliknij, aby dowiedzieć się więcej

- zdobywasz tytuł technika informatyki,

- praktyka i praca w firmach informatycznych lub jako samodzielny informatyk w wielu instytucjach,

- przygotowuje Cię do rozpoczęcia studiów na wszystkich uczelniach technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem studiów informatycznych,

- zdobywasz wiedzę i umiejętności z zakresu: zaawansowanej obsługi i administracji systemami operacyjnymi (Windows, Linux), tworzenia i administracji sieciami (LAN i bezprzewodowymi) oraz serwerami sieciowymi, tworzenia i naprawy zestawów komputerowych, obsługi oprogramowania biurowego, wykorzystywania oprogramowania użytkowego (multimedia: grafika, wideo, dźwięk), tworzenia stron internetowych i aplikacji Webowych.

- przedmioty ogólnokształcące kształcone w zakresie rozszerzonym: język angielski, matematyka

Technikum Żywienia i usług gastronomicznych - kliknij, aby dowiedzieć się więcej 

- zdobywasz tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych - praktyka i praca w restauracjach, kafeteriach, kawiarniach itp.

- przygotowuje Cię do rozpoczęcia studiów na wszystkich uczelniach

- zdobywasz wiedzę z zakresu obsługi przyjęć, planowania i organizacji żywienia

- przedmioty ogólnokształcące kształcone w zakresie rozszerzonym: język angielski

 

Języki obce kształcone we wszystkich klasach technikum: język angielski (rozszerzony), język niemiecki

Szkoła Branżowa 1 Stopnia 

- Zawód Sprzedawca - kliknij, aby dowiedzieć się więcej

- Zawód Kucharz - kliknij, aby dowiedzieć się więcej

- klasa wielozawodowa

Komunikaty

  • Zebranie z Rodzicami

    w dniu 8.09.2021 (środa). Proszę zapoznać się ze szczegółowym harmonogramem.

    8

    09.2021

OSTATNIE ZDJĘCIA

Zobacz wszystkie