Witamy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce (dawniej Zespole Szkół Zawodowych)

19/09/2021

Godło Rzeczpospolitej Polski

Oferta edukacyjna

Absolwenci Technikum mogą podjąć pracę w dużych zakładach przy eksploatacji systemów komputerowych, a także w mniejszych firmach zajmujących się sprzedażą sprzętu i wdrażaniem oprogramowania, tworzeniem grafiki komputerowej, aplikacji internetowych itp. Mogą być także zatrudniani w innych zawodach, w których będą wykorzystywać poznane umiejętności biegłej obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego. 

Historia ZSZ Wieliczka

Historia Zespołu Szkół Zawodowych w Wieliczce sięga roku 1945. Wówczas to,

1 II 1945 roku utworzono Miejskie Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie i Liceum Handlowe. Zlokalizowano je w dawnym budynku muzeum salinarnego.

1 IX 1946 r. szkoła została upaństwowiona, a dwa lata później przemianowano ją na Gimnazjum i Liceum Administracyjno-Handlowe. W 1950 r. szkoła ta została przekształcona w trzyletnie Technikum Administracyjno-Gospodarcze dla pracujących. W następnym roku szkolnym placówka zmieniła nazwę na Technikum Handlowe Centralnego Urzędu Szkolnictwa Zawodowego.

We wrześniu 1952 r. została przejęta przez Ministerstwo Kolei i przemianowana na Technikum Ekonomiczno-Kolejowe. Profil ten utrzymano do 1957 r. tj. do czasu przejęcia szkoły w gestię Ministerstwa Oświaty. Otrzymała wówczas kolejną nazwę Technikum (od 1970 r. Liceum) Ekonomiczne.

1 IX 1958 r. otworzono przy nim Zasadnicza Szkołę Handlową, a w 1971 r. Trzyletnie Technikum Ekonomiczne dla pracujących, obecnie Publiczne Technikum Uzupełniające.

Drugi profil obecnego Zespołu Szkół łączy się ze szkolnictwem zawodowym. W 1945 r. podjęła działalność Publiczna Szkoła Zawodowa, miesząca się początkowo w wynajmowanym domu, a następnie w zabudowaniach Sądu Grodzkiego, czyli w budynku przy ul. Daniłowicza 12
.
Pod koniec lat czterdziestych była to jedna z największych placówek szkolnych w mieście. Na jej bazie, w listopadzie 1950 r. utworzono Zasadniczą Szkołę Przemysłu Solnego, przemianowaną w roku następnym na Zasadniczą Szkołę Górniczą. Z biegiem czasu profil szkoły zmienił się. Obok wydziału kopalnianego uruchomiono naukę w zawodach ślusarz-mechanik i elektromonter.

W roku 1966 z uwagi na niski nabór zlikwidowano specjalność górniczą, zmieniając nazwę szkoły na Zasadniczą Szkołę Zawodową.

Na bazie specjalistycznych szkół ponadpodstawowych 1 IX 1975 r. utworzono Zespół Szkół Zawodowych. W jego skład, weszły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zasadnicza Szkoła Handlowa, Liceum Ekonomiczne i Technikum Ekonomiczne dla Pracujących.

Komunikaty

  • Zebranie z Rodzicami

    w dniu 8.09.2021 (środa). Proszę zapoznać się ze szczegółowym harmonogramem.

    8

    09.2021

OSTATNIE ZDJĘCIA

Zobacz wszystkie