Witamy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce (dawniej Zespole Szkół Zawodowych)

21/05/2019

Godło Rzeczpospolitej Polski

Oferta edukacyjna

Absolwenci Technikum mogą podjąć pracę w dużych zakładach przy eksploatacji systemów komputerowych, a także w mniejszych firmach zajmujących się sprzedażą sprzętu i wdrażaniem oprogramowania, tworzeniem grafiki komputerowej, aplikacji internetowych itp. Mogą być także zatrudniani w innych zawodach, w których będą wykorzystywać poznane umiejętności biegłej obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego. 

Aktualności

12

06.2018

Spotkanie z przedstawicielami Związku Repatriantów Rzeczpospolitej Polskiej

W poniedziałek 11. czerwca w sali audytoryjnej odbyło się spotkanie poświęcone Polakom deportowanym przez sowietów do Kazachstanu. Tragiczne losy deportowanych na przykładzie własnej rodziny przybliżyła pani Nina Rupeta z d. Janiewicz, której rodzina została wypędzona z Żytomierza w 1936 r.

Gehenna deportacji w bydlęcych wagonach, życie w zbudowanych przez siebie w stepie glinianych ziemiankach, głód, miano „wroga narodu” – ze wszystkimi wynikającymi stąd następstwami w postaci ograniczenia swobód obywatelskich, dostępu do szkół i uczelni itd. Być Polakiem znaczyło być obywatelem drugiej lub trzeciej kategorii.Mimo tych prześladowań Polacy w Kazachstanie zachowali język, zwyczaje i przywiązanie do stron rodzinnych, co więcej świadomość swych korzeni przekazali swoim dzieciom.

Po upadku ZSRR i odzyskaniu przez Polskę niepodległości wielu naszych rodaków z Kazachstanu zapragnęła osiedlić się w Polsce. Nie jest to łatwe, przede wszystkim ze względu na brak mieszkań i pracy dla repatriantów. Aby im pomóc powstał Związek Repatriantów Rzeczypospolitej Polskiej, którego prezesem jest pani Aleksandra Ślusarek, jednocześnie radna powiatu wielickiego. 

Podczas spotkania pani Aleksandra Ślusarek przybliżyła młodzieży swoje starania o umożliwienie rodakom powrotu do ojczyzny oraz opowiedziała o eksponowanej w holu szkoły wystawie pt. „Myśmy do stepów unieśli Ojczyznę”. 

W imprezie udział wzięli uczniowie klas: 1F, 1K, 1G, 1E, 2E, 2T.

Dodano przez: Michał B - o 13:03

Komunikaty

OSTATNIE ZDJĘCIA

Zobacz wszystkie